Tabără cu corturi — Conferința Ardealul de Sud

Departamentul de tine­ret al Conferinței Ardealul de Sud, are bucu­ria de a invi­ta copi­ii cu vâr­sta între 7 și 16 ani la o Tabără cu cor­turi, la poa­le­le mun­ți­lor Făgăraș, cu tema
„Cu Dumnezeu în fie­ca­re zi!“

Programul tabe­rei va fi următorul :
15 august 2017 ora 15 — insta­la­rea cor­tu­ri­lor și momen­te de cunoaștere.
16 ‑19 august — stu­di­ul Bibliei, ate­li­e­re, dru­me­ții, vom pre­găti hra­na împreună.
20 august — înche­ie­rea taberei.

Costul aces­tei tabe­re este de 180 de lei( mân­ca­re și mate­ri­a­le didactice).

Aveți nevo­ie de:
Cort (dacă nu aveți, să ne spuneți)
Haine sub­țiri și mai groa­se ( este mun­te și poa­te să fie și mai frig)
Biblia, caiet și pix.
Un ruc­sac și o sti­cla pen­tru apă.
Un cas­tron, lin­gu­ra și furculița.
Prosop și o lanternă.
Voie buna 🙂

Locația este la 3 km de Cârțișoara spre Bâlea Cascadă, jude­țul Sibiu.
Pentru înscri­eri și deta­lii sunați la 0727300723 — Cristian Rădoiaș sau 0741099169 — Adriana Crăcea

Pentru ado­les­cenți 12–17 ani, mai avem un anunț.
În peri­oa­da 7–10 august 2017 va avea loc o dru­me­ție pe mun­te cu corturi.
Va fi un tra­seu ușor, cu popa­suri pen­tru a soci­a­li­za și a dez­ba­te dife­ri­te teme.
Sunați pen­tru deta­lii și înscri­eri la 0741099169 Adriana Crăcea.

Să ne rugăm pen­tru aces­te întâlniri.
Vă aștep­tăm cu drag.