Știri

Apel pentru rugăciune și post

20 mar­tie 2020   Iubiți frați mem­brii ai Adventiștilor de Ziua a Șaptea Mișcarea de Reformă,   Ne rugăm ca Domnul Isus Hristos, Mântuitorul nos­tru plin de milă, să con­ti­nue să vă pro­te­je­ze pe voi…

Scrisoare către familia bisericii noastre

Roanoke 13 mar­tie 2020 Iubită fami­lie Adventistă de Ziua a Șaptea Mișcarea de Reformă din întrea­ga lume, Pacea Domnului nos­tru Isus Hristos să fie cu fie­ca­re din­tre voi. Cu toții am urmă­rit dezvol­ta­rea pan­de­mi­ei coro­na­vi­ru­su­lui…