Categoria: Știri

Anunț privitor la programul Conferințelor Spirituale

Iubiți frați, În data de 30 ianu­a­rie 2020 am publi­cat calen­da­rul orga­ni­ză­rii adu­nă­ri­lor spi­ri­tu­a­le și de dele­gați din fie­ca­re Conferință a Uniunii noas­tre. Acum dato­ri­tă situ­a­ți­ei în care ne aflăm, ca urma­re a pan­de­mi­ei cu care…

Tabăra de tineret anulată

Dragi tineri, frați și pri­e­te­ni, având în vede­re situ­a­ția de cri­ză cu care se con­frun­tă și țara noas­tră ca urma­re a pan­de­mi­ei cât și a regu­li­lor impu­se de auto­ri­tăți în legă­tu­ră cu aceas­ta, dorim să vă…