Știri

În atenția membrilor și prietenilor bisericii noastre

„Lăudaţi pe Domnul! Voi lău­da pe Domnul din toa­tă ini­ma mea, în tovă­ră­şia oame­ni­lor fără pri­ha­nă şi în adu­na­re.” (Psalmii 111:1).   Stimați frați,   Așa cum sun­teți deja obiș­nu­iți ca la fie­ca­re doi…

Apel la rugăciune

Nimic nu poa­te fi mai rău decât să începi noul an sub flă­cări imen­se de foc, învă­lu­it de nori de fum, fără casă și fără spe­ran­ță. Pe alt con­ti­nent, zeci de mii de oameni…

An Nou Fericit: Mesaj al Președintelui

În nume­le Conferinței Generale SDARM, vă dorim sănă­ta­te și feri­ci­re atât fizi­că, cât și spi­ri­tu­a­lă în noul an și în urmă­to­rul dece­niu. Președintele GC, fra­te­le Eli Tenório, trans­mi­te un mesaj de anul nou mem­bri­lor…

Cât costă adevărul? (prima parte)

Cât cos­tă ade­vă­rul? (pri­ma par­te) — Programul con­fe­rin­ței spi­ri­tu­a­le ce a avut loc în comu­ni­ta­tea Câmpuri jud. Vrancea Mesaj biblic pre­zen­tat de fr. David Mureșan.

Apel umanitar

    „Ajutaţi pe sfinţi când sunt în nevo­ie”. (Romani 12:13) Călăuziţi de acest îndemn ne adre­săm vouă, iubiți frați, surori și pri­e­te­ni din bise­ri­ca noas­tră, cu acest apel uma­ni­tar urgent pen­tru o fami­lie din…

MAI ALB DECÂT ZĂPADA – Tabără pentru tineri

Dragi ti­neri și pri­e­te­ni, prin ha­rul lui Dumnezeu avem din nou bucu­ria de a vă in­vită să par­ti­ci­pați spre fina­lul aces­tui an, la o ta­bără orga­ni­zată de Departamentul de Tineret al Uniunii Române AZSMR, în peri­oada…