Categoria: Știri

Apel pentru rugăciune și post

20 mar­tie 2020   Iubiți frați mem­brii ai Adventiștilor de Ziua a Șaptea Mișcarea de Reformă,   Ne rugăm ca Domnul Isus Hristos, Mântuitorul nos­tru plin de milă, să con­ti­nue să vă pro­te­je­ze pe voi și…

Scrisoare către familia bisericii noastre

Roanoke 13 mar­tie 2020 Iubită fami­lie Adventistă de Ziua a Șaptea Mișcarea de Reformă din întrea­ga lume, Pacea Domnului nos­tru Isus Hristos să fie cu fie­ca­re din­tre voi. Cu toții am urmă­rit dezvol­ta­rea pan­de­mi­ei coro­na­vi­ru­su­lui în ulti­me­le zile,…

BUCURIA ÎMPĂCĂRII” – Conferință națională de tineret

Prin ha­rul lui Dumnezeu, vă in­vităm cu drag să par­ti­ci­pați în pri­mă­va­ra aces­tui an la o ta­bără orga­ni­zată de Departamentul de Tineret al Uniunii Române al AZSMR, în peri­oada 16–19 Aprilie 2020, în Porumbacu de…