Școala Misionară Emanuel, primele sesiuni 2005–2006