Redistribuirea slujbaşilor în Moldova, 6 septembrie 2006

Miercuri, 6 sep­tem­brie 2006 s‑a des­fă­șu­rat la Matca adu­na­rea de slu­j­bași a Conferinței Moldova și s‑a făcut redis­tri­bu­i­rea slu­j­ba­și­lor în comunități.