Redistribuirea slujbaşilor în Ardealul de Sud, 30 august 2006

Miercuri, 30 august 2006 s‑a des­fă­șu­rat la Făgăraș adu­na­rea de slu­j­bași a Ardealului de Sud, cu oca­zia căre­ia s‑a făcut și redis­tri­bu­i­rea slu­j­ba­și­lor în con­fe­rin­ță. Cu aceas­ta oca­zie s‑a hotă­rât pro­mo­va­rea fra­ți­lor Florin Dărămuș și Nicu Păun la res­pon­sa­bi­li­ta­tea de prez­bi­ter cu bine­cu­vân­ta­re. Învestirea lor cu bine­cu­vân­ta­re urmea­ză să aibă loc într-un vii­tor apropiat.