Adunare de slujbaşi în Banat, 8 septembrie 2006

Vineri, 8 sep­tem­brie 2006 s‑a des­fă­șu­rat la Lugoj adu­na­rea de slu­j­bași a Conferinței Banat, la care s‑au făcut pla­nuri pen­tru buna des­fă­șu­ra­re a lucră­rii în viitor.