Micul misionar – tabără pentru copii

lo

Departamentul de tine­ret, al con­fe­rin­ței Moldova vă infor­mea­ză că, în peri­oa­da 27 August – 1 Septembrie  2016, va avea loc o tabă­ră pen­tru copii sub gene­ri­cul: Micul misio­nar” cu text biblic din Proverbe 22.6 – Învaţă pe copil calea pe care tre­bu­ie s‑o urmeze, şi când va îmbă­trâni, nu se va aba­te de la ea.

Cazarea va fi la com­ple­xul Cristal

Prețul este de 150 lei – 5 nopți/un copil

Masa gra­tu­i­tă – cei care doriți puteți con­tri­bui cu bani sau alimente.

Drag copil nu uita să ai la tine; tru­sa de igie­nă per­so­na­lă, hai­ne de schimb, Biblia, caie­te, pix și creion.

Pentru mai mul­te infor­ma­ții și rezer­vări sunați la numă­rul de tele­fon : 0765254508 Fr. Marian Pârțac

Vă aștep­tăm cu mult drag!