Programul tabărei de tineret de la Voineasa, 19–26 august 2007

Duminică, 19 august 2007

10.00–18.30 Sosirea și caza­rea
19.00–19.20 Deschiderea tabe­rei: Cuvânt de „bun venit“
19.30–20.30 „Nici prin pute­re, nici prin tărie…“
20.30–21.00 Anunțuri
22.30 Stingerea

Luni, 20 august 2007

07.00 Deșteptarea
07.30–07.50 Altarul de dimi­nea­ță
08.00–09.30 Micul dejun
10.00–10.50 Cine este Tatăl meu?
11.00–11.50 Atelier de dis­cu­ții
12.00–12.50 Seminar pe gru­pe
13.00–14.30 Prânzul
14.30–17.00 Recreere natu­ră
17.30–18.30 Seminar pe gru­pe
18.30–20.00 Cina
20.00–21.00 Cine sunt eu?
22.30 Stingerea

Marți, 21 august 2007

07.00 Deșteptarea
07.30–07.50 Altarul de dimi­nea­ță
08.00–09.30 Micul dejun
10.00–10.50 „Relația om-Dumnezeu“
11.00–11.50 Atelier de dis­cu­ții
12.00–12.50 Seminare pe gru­pe
13.00–14.30 Prânzul
14.30–17.00 Recreere natu­ră
17.30–18.30 Seminar pe gru­pe
18.30–20.00 Cina
20.00–21.00 Finalitatea rela­ți­ei din­tre om și Dumnezeu
22.30 Stingerea

Miercuri, 22 august 2007

07.00 Deșteptarea
07.30–07.50 Altarul de dimi­nea­ță
08.00–09.30 Micul dejun
10.00–10.50 Aplicații și impli­ca­ții prac­ti­ce ale rela­ți­ei omu­lui cu Dumnezeu
11.00–11.50 Atelier de dis­cu­ții
12.00–12.50 Seminar pe gru­pe
13.00–14.30 Prânzul
14.30–17.00 Recreere natu­ră
17.30–18.30 Seminar pe gru­pe
18.30–20.00 Cina
20.00–21.00 Factori per­tur­ba­tori în rela­ția om-Dumnezeu și com­ba­te­rea lor
22.30 Stingerea

Joi, 23 august 2007

07.00 Deșteptarea
07.30–07.50 Altarul de dimi­nea­ță
08.00–09.00 Micul dejun
09.00 Excursie
13.00–14.00 Prânzul în excur­sie
18.30–20.00 Cina
20.00–21.00 Când vine vre­mea căsă­to­ri­ei…
22.30 Stingerea

Vineri, 24 august 2007

07.00 Deșteptarea
07.30–07.50 Altarul de dimi­nea­ță
08.00–09.30 Micul dejun
10.00–11.00 Contact pier­dut
11.00–11.50 Atelier de dis­cu­ții
12.00–12.50 Seminare pe gru­pe
13.00–14.30 Prânzul
18.30–20.00 Cina
20.00–21.30 Primirea Sabatului și tema „Modalități de cul­ti­va­re a rela­ți­ei cu Dumnezeu“
22.30 Stingerea

Sâmbătă, 25 august 2007

07.00 Deșteptarea
07.30–07.50 Altarul de dimi­nea­ță
08.00–09.00 Micul dejun
09.30–10.30 Școala Sabatului
11.00–12.30 Privind mai sus
13.00–15.00 Prânzul
17.00–18.30 Jurnalul unei zile tră­i­te cu Dumnezeu
18.30–20.00 Cina
20.00–21.30 Încheierea Sabatului și pro­gram de lau­dă și expe­rien­țe
22.30 Stingerea

Duminică, 26 august 2007

07.00 Deșteptarea
07.30–07.50 Altarul de dimi­nea­ță
08.00–09.30 Micul dejun
09.30–10.30 Cu Dumnezeu în veș­ni­cie
10.30–11.00 Concluzionarea tabe­rei și cuvânt de rămas bun
11.00–12.00 Poze
12.00-Predarea che­i­lor