Program de laudă — El vine iar

Conferința Spirituală Internațională a AZS-MR, 18–21 august 2011.
Program 5 — Sabat, 20 august 2011, 14:30

Program de lau­dă
Misiune în acțiu­ne — Regiunea Africa: David Zic
Program de lau­dă