Domnul meu întârzie — El vine iar

Conferința Spirituală Internațională a AZS-MR, 18–21 august 2011.
Program 9 — dumi­ni­că, 21 august 2011, 14:45

Misiune în acțiu­ne — Regiunea Australiană: Benjamin Thiel
Misiune în acțiu­ne — Regiunea America de Nord: Liviu Tudoroiu
Studiu — Domnul meu întâr­zie: Alfredo Carlos Sas