Vremea hotărâtă — El vine iar

Conferința Spirituală Internațională a AZS-MR, 18–21 august 2011.
Program 6 — Sabat, 20 august 2011, 19:15

Concert
Studiu — Vremea hotă­râ­tă: Brian Jaksic