Misiune în acțiune — El vine iar

Conferința Spirituală Internațională a AZS-MR, 18–21 august 2011.
Program 8 — dumi­ni­că, 21 august 2011, 10:00

Misiune în acțiu­ne — Regiunea America de Sud: M. Souza Silva
Program de laudă
Misiune în acțiu­ne — Regiunea Eurasia: M. Simeon Karvatski