Masă rotundă cu personalul medical și studenții la medicină din Biserică

Departamentul Medical și de Educație al Uniunii Române, orga­ni­zea­ză dumi­ni­că, 1 ianu­a­rie 2012, ore­le 18.00, la Campus Porumbacu, o masă rot­un­dă la care sunt invi­tați să par­ti­ci­pe toți stu­den­ții la medi­ci­nă și per­so­na­lul medi­cal din Uniune, pe tema: Perspective și orien­tări în carie­ră pen­tru stu­den­ții și absol­ven­ții creș­tini ai facul­tă­ți­lor de medi­ci­nă. Direcții și oport­u­ni­tăți în lucra­rea misionar-medicală.