Lanțul prieteniei

Stațiunea Padiș BihorDepartamentul de Tineret al Conferinței Ardealul de Nord orga­ni­zea­ză în peri­oa­da 31 mai‑2 iunie 2013, o tabă­ră sub acest gene­ric, inspi­rat din ver­se­tul “Prietenul ade­vă­rat iubeş­te ori­când, şi în neno­ro­ci­re ajun­ge ca un fra­te.” Proverbe 17:17

Locul ales pen­tru des­fă­șu­ra­rea aces­te­ia este Pensiunea Turistică Padiș, care se află în Zona turis­ti­că Padiș, jud. Bihor, România, la 58 km de Huedin (Huedin-Mărgău-Răchițele-Ic Ponor – Padiș ‑sec­to­rul Răchițele-Padiș — nu este asfal­tat!) și la 42 km de Beiuș (Beiuș-Sudrigiu-Pietroasa-Padis – sec­to­rul Pietroasa-Padiș — asfal­tat din 2012), în par­tea cen­tra­lă a Munților Apuseni (Munții Bihor), în mij­lo­cul unei boga­te zone deo­se­bit de spec­ta­cu­loa­se în reli­ef car­stic (peș­teri, ave­ne, pla­to­uri car­sti­ce, chei și defi­lee extra­or­di­na­re, ș.a.).

Din pro­gram nu vor lip­si:
– Studiu din car­tea Marea Luptă, cap. 22 – Profeții împli­ni­te
– Prezentare pe tema inspi­ra­tă din gene­ric
– Experiențe și pro­gram de lau­dă, tema medi­ca­lă
– Activități recre­a­ti­ve, timp în care pot fi vizi­ta­te une­le din­tre obiec­ti­ve­le turis­ti­ce din zonă: Platoul car­stic Padiş, Poiana Ponor, Cetăţile Ponorului, Cheile Galbenei, Cetăţile Rădesei, Cheile Someşului Cald, Platoul car­stic Lumea Pierdută, ş.a.)

Cazarea este ofe­ri­tă în came­re cu 4 paturi, la pre­țul de 25 RON/pat/persoană, iar mân­ca­rea este pe cont pro­priu. Soarele apu­ne la ora 21:10, după acest moment, nu se mai efec­tu­ea­ză caza­rea!

Înscrierile și alte deta­lii se fac la urmă­toa­re­le nume­re de tele­fon:
0720100094/0765858551 – Ghiță Ulici
0720100090 – Timi Mureșan

VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG!