Invitație — Cluj, 20 de ani de la inaugurare

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea Mișcarea de Reformă din Cluj-Napoca vă invi­tă la ani­ver­sa­rea a 20 de ani de la inau­gu­ra­rea loca­șu­lui de închi­na­re. Programul va con­ți­ne depă­na­re de amin­tiri, sec­ven­țe din via­ța bise­ri­cii, ana­li­ză retros­pec­ti­vă și sur­pri­ze. Se va des­fă­șu­ra în peri­oa­da 11–13 decem­brie 2015 în Cluj-Napoca, str. Teleorman nr. 27.

Pentru mai mul­te deta­lii puteți suna la nume­re­le de tele­fon din invi­ta­ție (cli­ck pe invi­ta­ție pen­tru a o vedea mare). Mai mul­te infor­ma­ții în curând și pe site-ul nostru.
invitatie-cluj-20-ani