Centrul internaţional de odihnă, recreere şi instruire

Centrul inter­na­ţio­nal de odih­nă, recre­e­re şi instru­i­re Campus AZSMR — pre­zen­ta­re în lim­ba engleză.