A fost lansat site-ul AZSMR Moldova

Începând din 28 iulie puteți fi la curent cu ceea ce se întâm­plă și puteți vizi­ta Conferința Moldova direct de pe cal­cu­la­to­rul dum­ne­a­voas­tră, vizi­tând web­si­te-ul con­fe­rin­ței la adre­sa www.azsmr-moldova.ro. Aici puteti găsi știri, puteți vedea foto­gra­fii de la dife­ri­te oca­zii, puteți vizio­na înre­gis­trari video, puteți des­căr­ca schi­țe de pre­dici, rebu­suri, imnu­ri­le AZSMR România în for­mat Power Point și nu în ulti­mul rând ver­se­te­le de la lec­ți­i­le pen­tru Școala de Sabat. Sunteți bine­ve­niți să spu­neți și pri­e­te­ni­lor des­pre acest web­si­te nou.
(Cosmin Lupei)