457. Voi, creştini, sculaţi

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 457. Voi, creștini, sculați

457. Voi, creştini, sculaţi

 1. Voi, creș­tini, scu­lați, stea­gul ridicați,
  Gata să lup­tați pen­tru El!
  Faceți din Cuvânt și din Spirit Sfânt
  Strălucite săbii de oțel!
  • Sus, osta­șii Domnului sub steaguri,
   Căci al Său Cuvânt e luptător!
   Înainte, pes­te ori­ce praguri,
   Cu Hristos, supre­mul Protector!
 2. Să por­nim în marș ca viteji ostași
  Căci avem curaj cu Hristos!
  Noi vom birui, chiar de vom muri,
  Adevărul e mai prețios!
 3. Doar în Dumnezeu mă încred și eu
  Și pri­mesc mereu ajutor.
  Printre lup­tă­tori, printre-nvingători,
  Vreau să cânt cu-al Domnului popor!

Melodia: Battle Cry
Versurile: William F. Sherwin, 1869
Muzica: William F. Sherwin, 1869 (1826–1888)