669. Reformatorilor, sculaţi!

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 669. Reformatorilor, sculați!

669. Reformatorilor, sculaţi!

 1. Reformatorilor, scu­lați,
  Sămânță-mpă­ră­teas­că;
  Mai sus, mai sus vă ridi­cați,
  Stindardul să luceas­că!
  Să știe ori­ce om,
  Isus Hristos e Domn,
  Și Rege drept și sfânt,
  În cer și pe pământ,
  El e Judecătorul!
 2. El lup­tă pen­tru ade­văr
  Și-ori­ce să-eli­be­re­ze,
  Pe oriși­ca­re muri­tor,
  Ce vrea să Îi urmeze;
  Voios să te ridici
  Și către El să zici:
  “O, bunu­le Stăpân,
  Pe veci vreau să rămân
  Reformator, ca Tine!”
 3. Întotdeauna ai păs­trat,
  Bărbații de cre­din­ță,
  O, Doamne-aju­tă-mi ne-nce­tat
  Să merg spre biru­in­ță;
  Ca Luther și ca Hus,
  Privind mereu în sus,
  Vestind al Tău cuvânt,
  La toți de pe pământ,
  Solia cea din urmă.
 4. Chiar de ne-ar face tor­țe vii,
  Să ‘năbu­șe Cuvântul,
  Lumina-aces­tor mari făclii
  Străbate-va pămân­tul;
  Atunci biru­i­tori,
  Copii, frați și surori,
  Voioși, în cete sus,
  Vom mer­ge cu Isus,
  În țara feri­ci­rii.

Melodia: Ein’ fes­te Burg
Versurile: Din I.C. ale AZSMR
Muzica: Martin Luther, 1529 (1483–1546)