502. Sculaţi, căci Domnul vine

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 502. Sculați, căci Domnul vine

502. Sculaţi, căci Domnul vine

 1. Sculați căci Domnul vine
  Ca Rege și-mpă­rat,
  Primiți cum se cuvi­ne
  Pe Cel ce ne‑a scă­pat.
  Creștini, întâmpinați‑L!
  Cu imn de bucu­rie,
  În dul­ce armo­nie
  Voi osa­na cân­tați.
 2. Aproape este Domnul!
  Cei obi­diți, scu­lați!
  Lăsați voi, plân­sul, dorul,
  Privirea ridi­cați!
  Căci Domnul, îndu­ra­tul;
  Ne-adu­ce mân­gâi­e­re,
  Cu marea Sa pute­re
  Chiar moartea‑a răs­tur­nat.
 3. Sculați cu gra­bă mare,
  Săraci de pe pământ!
  Cerească îndu­ra­re
  Revarsă‑n val preasfânt.
  Veți fi cu toți bogați, voi,
  Căci Domnul vă hră­neș­te
  Și El așa doreș­te:
  Să‑I fiți de‑a pururi frați.
 4. Și daruri mari adu­ce
  Acel ce ne‑a iubit
  Și pen­tru noi, pe cru­ce,
  Din dragoste‑a murit.
  Așa dorim cu toții,
  O, Rege al mări­rii,
  Izvor al nemu­ri­rii,
  Pe veci să Te mărim.

Melodia: Webb
Versurile: George Duffield, 1858 (1818–1888)
Muzica: George J. Webb, 1837 (1803–1887)