458. O, patria valdenzilor

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 458. O, patria valdenzilor

458. O, patria valdenzilor

 1. O, patria valdenzilor,
  Voi, munți iubiți, eu vă salut!
  De pe îna­l­tul culmilor
  E ves­tit un fal­nic trecut!
  Ridicați-vă frun­tea aspră,
  Înălțați un imn triumfal!
  Despre glo­ria ce-atin­ge norii,
  Pentru care-ați fost piedestal.
  • Însuflețește‑i, Doamne,
   Și azi pe-ai Tăi copii,
   Cu-ace­lași Spirit viu,
   Să știe să-Ți urmeze!
 2. Redați, voi, gro­te­lor profunde
  Ecoul cân­te­cu­lui lor
  Iar voi, toren­te­lor în unde,
  Amintiți al lor aprig dor!
  Ei mer­geau din stân­că în stâncă,
  Și ero­ic se-mpotriveau;
  Pentru‑a lor cre­din­ță mai adâncă
  Bucuroși chiar totul jertfeau!
 3. O, vete­rani ai văilor,
  Castani cu trun­chiul noduros
  Văzut-ați plân­sul mamelor
  Ce cădeau sub braț nemilos!
  Ați văzut ce multe-oseminte
  Zac bătu­te de vânt și ploi,
  Până‑n cea­sul jude­că­ții sfinte,
  Până‑n ziua cea de apoi!
 4. Din ce gra­nit a fost tăiat,
  Acest popor plin de viteji?
  Ce sânge‑n vine‑a alergat,
  Ce iubi­re de oameni treji!
  Spiritul de jert­fă supremă,
  Și iubi­rea de Domnul lor
  Le‑a făcut cre­din­ța mai sublimă,
  Și tăria ca‑a munților!
 5. Valdenzi, al vos­tru Dumnezeu
  E‑Același azi și pen­tru noi;
  Îl vom iubi și noi mereu
  Cum odat’ L‑ați iubit și voi!
  Ați murit în mari persecuții,
  Astăzi cerul e mai senin;
  Și pe noi ne chea­mă mâi­ne munții,
  Și ca voi vom ști să murim.

Muzica: L. Roucaute