345. Isus şi eu

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 345. Isus și eu

345. Isus şi eu

 1. Isus și eu, ne-am întâl­nit la cru­ce.
  El a murit, iar eu am fost sal­vat…
  Iubirea Lui mi‑a renăs­cut iubi­rea!
  Isus și eu, ce dul­ce ne-am legat!
  Iubirea Lui mi‑a renăs­cut iubi­rea!
  Isus și eu, ce dul­ce ne-am legat!
 2. Isus și eu, spre țara minu­na­tă!…
  Oricât de grea pova­ra vie­ții-ar fi,
  Nimic din drum nu poa­te să ne-aba­tă!
  Isus și eu ală­tu­ri vom păși!
  Nimic din drum nu poa­te să ne-aba­tă!
  Isus și eu ală­tu­ri vom păși!
 3. Isus și eu, în casa de lumi­nă
  Vom fi curând și nu vom mai ple­ca!
  Și bucu­ria ne va fi depli­nă:
  Isus și eu nedes­păr­țiți vom sta!
  Și bucu­ria ne va fi depli­nă:
  Isus și eu nedes­păr­țiți vom sta!

Melodia: My God and I
Versurile: Austris A. Withol, 1935
Muzica: Austris A. Withol, 1935