344. Mulţumim, o, Tatăl nostru

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 344. Mulțumim, o, Tatăl nostru

344. Mulţumim, o, Tatăl nostru

 1. Mulțumim, o, Tatăl nos­tru,
  Pentru Fiul Tău iubit,
  Mulțumim că‑n ori­ce vre­me
  Minunat ne-ai ocro­tit;
  Pentru pri­mă­veri seni­ne,
  Ca și pen­tru toam­ne reci,
  Pentru lacri­mi Ție, Doamne,
  Îți adu­cem slavă‑n veci!
 2. Mulțumim pen­tru răs­pun­sul
  Rugăciunilor ce‑L dai,
  Mulțumim că aju­to­rul
  Gata pen­tru noi îl ai,
  Pentru rău și pen­tru bine,
  Pentru sfin­te mân­gâi­eri,
  Mulțumim pen­tru iubi­rea,
  Mai boga­tă azi ca ieri!
 3. Mulțumim pen­tru toți spi­nii,
  Mulțumim și pen­tru flori,
  Pentru pace și cămi­ne,
  Pentru soa­re­le din nori,
  Pentru bucu­rii nespu­se,
  Pentru pace Te slă­vim,
  Pentru tai­ni­ca nădej­de,
  Doamne mare-Ți mul­țu­mim!

Melodia: Thanks to God
Versurile: August L. Storm, 1891
Muzica: August L. Storm, 1891 (1862–1914)