114. Sabatul, de Domnul dat nouă

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 114. Sabatul, de Domnul dat nouă

114. Sabatul, de Domnul dat nouă

 1. Sabatul, de Domnul dat nouă
  Cu soa­re fru­mos a sosit,
  Prinosul cân­tă­ri­lor noastre
  L‑aducem Cui ne‑a mântuit!
  În al zefi­ru­lui lin murmur,
  În vifor, în tră­s­net și‑n foc
  Vorbește Cel Vechi, ce din veacuri
  Prezis‑a al lumii soroc.
  De‑i grea și spi­noa­să cărarea,
  El ne mân­gâie în nevoi,
  Puterea care cear­tă marea,
  E care ne‑a iubit pe noi.
 2. În piept ini­ma îmi tresaltă,
  Când Domnul, prin Spiritu‑I Sfânt,
  Și ochii și min­tea-mi deșteaptă,
  Să văd și să-ascult de Cuvânt.
  Când văd ste­le­le lucitoare,
  Și vân­tul, și norii cum fug,
  Adâncuri și munți și oceane,
  Un imn de-admirație‑I aduc!
  În cer și sub cer e serbare,
  Făpturile Te proslăvesc,
  Lucrările mâi­ni­lor Tale
  În ziua șap­tea se-odihnesc!
 3. Isus, Domnul nos­tru, în Sabat,
  În rece mor­mânt Se-odihni,
  Și pil­dă lăsă la tot omul,
  Sabatul în veci a păzi.
  Și astăzi ves­tind mântuire,
  Pe toți ai Săi scoa­lă din somn
  Și Sabat le dă spre-odihnire,
  Isus, al Sabatului Domn.
  Poporul din lume-Și adună:
  Pe frun­te și mână un semn,
  La toți El vrea azi să le pună
  Sigiliul divin în etern!

Melodia: Sabbatlied
Versurile: S. Elsner
Muzica: Din Psalter und Harfe