108. Sabatul acum a sosit

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 108. Sabatul acum a sosit

108. Sabatul acum a sosit

 1. Sabatul acum a sosit
  Și lucrul nos­tru înce­tăm;
  Când soa­re­le-apu­ne-obo­sit,
  Toți la altar ne adu­năm.
  Amurgul se lasă fru­mos,
  Inima ne‑o umple de dor,
  Și sufle­tul sal­tă voios,
  ‘Nălțând imnuri sfin­te în cor.
 2. În rugă cu toți ne ple­căm
  Și Domnului Îi mul­țu­mim;
  Cu dra­gos­te Lui ne-nchi­năm,
  Sfântul Său Nume să‑L mărim.
  Azi min­tea se-ndreap­tă spre cer,
  Unde Isus e‑ncoronat,
  Cântarea se’nalță spre El,
  Spre Măritul nos­tru-mpă­rat.
 3. Și înge­rii cân­tă în cer
  Mărire și glorie‑n cor,
  Un cânt cu-armo­nii ce nu pier,
  Cântați și voi cân­te­cul lor.
  Și noi să cân­tăm pe pământ,
  Azi în Sabatul Domnului;
  Acasă, pe cale, ori­când,
  Cântați mereu dra­gos­tea Lui!

Melodia: Green Fields (Contrast)
Versurile: Din I.C. ale AZSMR
Muzica: Aranj. Lewis Edson (1748–1820)