658. Când Domnul Isus azi ne cheamă

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 658. Când Domnul Isus azi ne cheamă

658. Când Domnul Isus azi ne cheamă

 1. Când Domnul Isus azi ne chea­mă
  Datori sun­tem toți să lucrăm;
  Pe toți cei umili sau de sea­mă,
  Pe toți cei pier­duți să‑i sal­văm.
  Deviza ne e “mân­tu­i­rea”
  Ce‑n Domnul noi toți am aflat.
  Spre El ne-ndrep­tăm azi pri­vi­rea,
  Căci El ne‑a iubit, ne‑a sal­vat!
 2. Pe aspra căra­re a vie­ții
  Pășim îna­in­te cu spor,
  Ca soli volun­tari ai drep­tă­ții
  Eternului Domn sal­va­tor.
  Deci noi azi lucrăm pen­tru Domnul,
  Sub stea­gul Său ne-am înro­lat.
  Să știe de-acum, deci, tot omul:
  Isus ne‑a iubit, ne‑a sal­vat!
 3. Voi, tineri ce stați azi depar­te
  De Domnul, și‑n lume-apă­sați,
  Veniți, căci Isus azi vă chea­mă,
  Veniți, Domnului vă pre­dați;
  Cu El vom lup­ta împre­u­nă,
  Zdrobind gre­u­tăți și păcat.
  Prin Domnul pri­mi-vom cunu­nă,
  Căci El ne‑a iubit, ne‑a sal­vat!
 4. Când Domnul Isus, în mări­re,
  Pe nori, în curând va veni,
  Atunci vom pri­mi răs­plăti­re
  Și‑n veci fața Sa vom pri­vi.
  De-ace­ea stri­găm cu tărie,
  Chiar urle Satana tur­bat:
  Mărit în etern Domnul fie,
  Căci El ne‑a iubit, ne‑a sal­vat!

Versurile: C. Ionescu-Grăjdănoiu
Muzica: C. Ionescu-Grăjdănoiu