„Ziua de mâine” — Lucian Condrache

„Şi apoi, cine din­tre voi, chiar îngri­jorân­du-se, poa­te să ada­u­ge măcar un cot la înă­lţi­mea lui?”

(Matei 6:27)