“De ce vegetarienii se îmbolnăvesc de cancer?” — Lucian Condrache

Vă invi­tăm să urmă­riți o nouă pre­zen­ta­re din cadrul seri­ei de evan­ghe­li­zări „FERICIREA – VIS SAU REALITATE”
Fratele Lucian Condrache va pre­zen­ta tema- “De ce vege­ta­rie­nii se îmbol­nă­vesc de cancer?”
Pentru a înțe­le­ge mai bine acest subiect, după pre­zen­ta­re va urma o dez­ba­te­re a temei prezentate!
Veți avea posi­bi­li­ta­tea să tri­mi­teți și dum­ne­a­voas­tră între­bă­ri­le (nelă­mu­ri­ri­le) cu pri­vi­te la tema discutată.