Vizita Fratelui Daniel Lee, ianuarie 2007

În inter­va­lul 4–20 ianu­a­rie 2007, Uniunea Română s‑a bucu­rat de vizi­ta fra­te­lui Daniel Lee, res­pon­sa­bi­lul Departamentului de publi­ca­ții al Conferinței Generale, care și‑a adus o pre­ți­oa­să con­tri­bu­ție la bunul mers al Departamentului de edi­tu­ră al Uniunii Române prin împăr­tă­și­rea cu fra­ții din România a mul­tor infor­ma­ții și expe­rien­țe acu­mu­la­te în boga­ta sa acti­vi­ta­te în domeniu.