Transmisiuni în direct la Farul Speranței TV, aprilie 2010

În peri­oa­da 2–4 apri­lie 2010 Farul Speranței TV va asi­gu­ra trans­mi­siuni onli­ne în direct cu pro­gra­me­le tabe­rei de tine­ret de la Făgăraș.

Temele pre­zen­ta­te vor fi după cum urmează:

— vineri sea­ra: Trebuie să te naști din nou — Walter Lukic

— Sabat dimi­nea­ța: Isus face dife­ren­ța — Eli Tenorio

— Sabat după ami­a­ză: Cum să crești o fami­lie evla­vi­oa­să — Walter Lukic

— dumi­ni­că: Dincolo de ste­le cu Isus — Eli Tenorio

 

Transmisiunea va înce­pe vineri 2 apri­lie, ore­le 19.50.

Vizionare plă­cu­tă!