Tabără de studiu şi repetiţii de cor, 13–17 aprilie, 2012

Dragi pri­e­te­ni tineri,

În peri­oa­da 13–17 apri­lie, 2012, sun­teți căl­du­ros invi­tați să par­ti­ci­pați la tabă­ra de stu­diu și repe­ti­ții de cor, pro­gra­ma­tă să se des­fă­șoa­re la Campus AZSMR – Porumbacu.

Tabăra îl va avea ca invi­tat spe­cial pe pas­to­rul Hans Woywod, din Germania.

Repetițiile de cor se vor des­fă­șu­ra vineri, sâm­bă­tă, dumi­ni­că și luni, iar pen­tru ziua de marți este pre­co­ni­za­tă o excur­sie sau dru­me­ție, în func­ție de con­di­ți­i­le meteo.

Începând de vineri sea­ra și până marți dimi­nea­ța inclu­siv, masa par­ti­ci­pan­ți­lor la pro­gram va fi spon­so­ri­za­tă de Uniunea Română.

Cazarea se va face doar în baza unei rezer­vări pre­a­la­bi­le, iar aceas­ta se va putea face până cel târ­ziu marți, 10 apri­lie 2012, la tele­fo­nul 0722–381790 (fr. Cornel Muntean)

Participarea la tabă­ră impli­că accep­ta­rea regu­la­men­tu­lui de ordi­ne inte­ri­oa­ră și anga­ja­men­tul de a‑l res­pec­ta, așa că, îna­in­te de a vă face rezer­va­rea, vă rugăm să‑l citiți accesând acest link, iar rezer­va­rea pe care o veți face pre­su­pu­ne impli­cit acor­dul dum­ne­a­voas­tră de a vă con­for­ma la toa­te regu­li­le tabe­rei, enun­ța­te în acest regulament.

Vă aștep­tăm cu drag!

Programul tabe­rei:

Vineri, 13 apri­lie 12 — 18.30 Cazarea
19 — 19.30 Masa de seară
20 — 20.45 Studiu: „Întâlniri cu Dumnezeu”
21 — 22.00 Repetiție de cor
22.30 Stingerea

Sabat, 14 apri­lie 8.00 – 8.15 Altarul de dimineață
8.15 – 9.00 Micul dejun
9.30 – 10.30 Școala de Sabat
11.00 – 12.00 Studiu: „Doamne, Tu mă vezi!”
13.00 – 14.00 Masa
17.00 – 18.00 Repetiție de cor
18.00 – 18.30 Masa de seară
19.00 – 20.00 Studiu: „Nu vă potri­viți lumii acesteia!”

Duminică, 15 apri­lie 8.00 – 8.15 Altarul de dimineață
8.15 – 9.00 Micul dejun
9.30 – 10.30 Studiu: „Cu ori­ce preț muzică?”
11.00 – 12.30 Repetiție de cor
13.00 – 14.00 Masa
16.00 – 18.00 Repetiție de cor
18.00 – 18.30 Masa de seară
19.00 – 20.00 Studiu: „De ce nu-mi ajung banii?” (Cum îmi ges­tio­nez venitul?)

Luni, 16 apri­lie 8.00 – 8.15 Altarul de dimineață
8.15 – 9.00 Micul dejun
9.30 – 10.30 Studiu: „Alegerea par­te­ne­ru­lui de via­ță” (De ace­ea, să veri­fi­ce cu gri­jă, cine se lea­gă pe vecie…”
11.00 – 12.30 Repetiție de cor
13.00 – 14.00 Masa
16.00 – 18.00 Repetiție de cor
18.00 – 18.30 Masa de seară
19.00 – 20.00 Studiu: „Planurile tale, vii­to­rul tău – sco­pu­ri­le tale”