Tabăra de muzică în Ardealul de Sud

Invitație

„Cei care rămân în Hristos vor fi feri­ciți, veseli și bucu­roși în Dumnezeu. O blân­de­țe cal­mă se va mani­fes­ta în glas, un res­pect pen­tru lucru­ri­le spi­ri­tu­a­le și veș­ni­ce vor fi expri­ma­te în acțiu­ne și muzi­că, o muzi­că vese­lă, care va răsu­na de pe buze, pen­tru că ea adie de la tro­nul lui Dumnezeu”. Mărturii vol.4 cap.55

Departamentul de tine­ret împre­u­nă cu Departamentul de muzi­că vă invi­tă în peri­oa­da 15–17 febru­a­rie 2013 la:

Tabăra de muzică

ce va avea loc la Făgăraș (sedi­ul uniu­nii române).

Înscrierile se fac până pe 12 febru­a­rie 2013 la nume­re­le de telefon:
0727300723 — Cristian Rădoiaș
0741099169 — Adriana Crăcea

Prețul cază­rii + masă este de 60 lei\pers toa­tă perioada.

SCOPUL ÎNTÂLNIRII ESTE DE A STUDIA DESPRE MUZICA SACRĂ ȘI A FORMA CORUL CONFERINȚEI ARDEALUL DE SUD PENTRU A CÂNTA LA DIVERSE ACTIVITĂȚI MISIONARE!

Rugați-vă pen­tru aceas­tă întrunire!

Program:

Vineri:
16.00–17.30 — Cazare
17.40–18.00 — Deschiderea Sabatului și Studiu
19.00 — Cina
20.00–22.00 — Repetiție de cor
22.30 — Stingerea

Sâmbătă:
7.45 — Altarul de dimineață
8.00 — Micul dejun
9.00–9.30 — Cerc de rugăciune
9.30–10.30 — Școala de Sabat
11.00–12.00 — Studiu
13.00 — Masa
14.30–16.30 — Repetiție de cor
17.00–18.00 — Program de Laudă
18.30 — Cina
20.00–22.00 — Repetiție de cor
23.00 — Stingerea

Duminică:
7.45 — Altarul de dimineață
8.00 — Micul dejun
9.00–12.00 — Repetiție de cor
12.00–13.00 — Alte activități
13.00-Masa
14.00 — Încheierea întrunirii

Vă aștep­tăm!