Sfârşit de cale — Oana Bordianu

Oana a ple­cat din­tre noi, însa nu a deve­nit ast­fel o sim­plă amin­ti­re, ci, chiar daca îi sim­țim lip­sa pen­tru că nu mai este aici acum, ne bucu­răm în spe­ran­ța feri­ci­tei reve­deri care ne va reuni pen­tru veșnicie.

La reve­de­re Oana, și pe curând… ne vedem ACASĂ!