“ Puterea Caracterului ” — Tabără de tineret — Borsec

Departamentul de tine­ret al con­fe­rin­ței Moldova, împre­u­nă cu Departamentul de tine­ret al con­fe­rin­ței Ardealul de Sud, are bucu­ria de a vă invi­ta la câte­va zile de păr­tă­șie creș­ti­nă în cadrul unei tabe­re de tine­ret cu gene­ri­cul „ Puterea caracterului„

Text mot­to: Tot ce voiţi să vă facă vouă oame­nii, faceţi-le şi voi la fel;

(Matei 7:12)

 • Întâlnirea va avea loc între 25 — 27 Ianuarie 2019, în sta­țiu­nea Borsec, caza­rea va la vila Sport.
 • Prețul este de 80 lei de per­soa­nă pen­tru două nopți.
 • Masa pe cont pro­priu.

Din pro­gram:

 • Teme inspi­ra­te din generic
 • Atelier de discuții
 • Cercuri de rugăciuni
 • Program de lau­dă  (cân­tări, poe­zii, experiențe)
 • Ziua de Duminică este dedi­ca­tă pen­tru acti­vi­tăți în aer liber

Programul tabe­rei 

 

Vineri

13.00 — 16.00 Cazare

17.10 —  Deschiderea sabatului

18.00–19.00 Cina

19.00 — 21.00 Prezentare cu dez­ba­te­re pe gru­pe (Exemplul lui Iosif) cân­te­ce si rugăciune.

23.00 — Timp de odihnă

 

Sâmbătă

8.00 — Micul dejun

9.00 — Altar si momen­te de laudă

9.30 — 10.30 — Şcoala de sabat

11.10 — 12.30  ‑Prezentare

13.00 — Prânzul

15.30 — 17.30 — Program de laudă

18.00 — Cina

20.00 — Întrebări bibli­ce si alte activități

23.00 — Timp de odihnă

 

Duminică

8.30 — Altar și micul dejun

10.00 — Recreere

 

Nu uitați:

Avem nevo­ie de biblie!

Avem nevo­ie de hai­ne mai groa­se pen­tru săniuş şi schiat

Până ne întâl­nim vom stu­dia fie­ca­re des­pre via­ța lui Iosif

Ne vom ruga pen­tru buna des­fă­șu­ra­re a întâlnirii.

 

Vă rugăm să rezer­vați locu­ri­le până pe data de 15 Ianuarie 2019, soa­re­le va apu­ne la 17.09, de ace­ea vă suge­răm să sosiți cel puțin cu o oră îna­in­te de apus.

Pentru infor­ma­ții supli­men­ta­re vă rugăm să con­tac­tați lide­rii de tine­ret la urmă­toa­re­le nume­re de telefon:

 • 0727300723 — Fr. Cristi Rădoiaș
 • 0726202219 — Fr. Adrian Barnea  — (Whatsapp)
 • 0766334452 — Fr. Lucian Condrache

Vă aștep­tăm cu drag!