Program de laudă — Evenimentele finale de pe Terra

Program de lau­dă la tabă­ra pen­tru tineri „Ultimele eve­ni­men­te de pe Terra“ ce a avut loc la Campus Porumbacu între 27–29 sep­tem­brie 2013.

Au par­ti­ci­pat:

Program de laudă - Evenimentele finale de pe TerraGrup de copii — Dacă-aș fi arici (cân­ta­re voca­lă)

Ana Nedelcu — Răsună un glas (cân­ta­re voca­lă)

Îndemn la con­sa­cra­re

Cristi Rădoiaș — Șapte uși (poe­zie)

Cântare comu­nă — Zi de zi

Iosif Szanto, Horia Ioniță și Ovidiu Bobeș — E Dumnezeu (cân­ta­re instru­men­ta­lă)

Grup de băieți — Mărețul har (cân­ta­re voca­lă)

Cristi Paulescu — Experiențe misio­na­re

Corul din Brașov — Vine‑o zi

Corul din Brașov — Și mama ne‑a che­mat pe toți în casă

Grup de fete — Versete bibli­ce de încu­ra­ja­re

Grup de fete — În fie­ce lucru fru­mos (cân­ta­re voca­lă)

Amalia — Cu Isus (poe­zie)

Șimon Mureșan — Experiențe misio­na­re

Viorica Truța — Experiențe misio­na­re

Iosif și Eduard Szanto — Serenada (pie­să instru­men­ta­lă)