Nădejdea veacurilor — El vine iar

Conferința Spirituală Internațională a AZS-MR, 18–21 august 2011.
Program 1 — joi, 18 august 2011, 18:45

Deschiderea con­fe­rin­ței: Duraisamy Sureshkumar
Studiu — Nădejdea vea­cu­ri­lor: Neville S. Brittain
Misiune în acțiu­ne — Regiunea Europa: Marin Barbu