Lumina Ta — Corul și Orchestra Națională AZS-MR

Piesa „Lumina Ta”, inter­pre­ta­tă de corul și orches­tra națio­na­lă de tine­ret AZS-MR, în cadrul con­cer­tu­lui vocal-sim­fo­nic „Ecouri din Paradis”, edi­ția a 3‑a.