Când roua dimineții — Corul și Orchestra Națională AZS-MR

Piesa „Când roua dimi­ne­ții” inter­pre­ta­tă de corul și orches­tra națio­na­lă AZSMR în cadrul con­cer­tu­lui „Ecouri din Paradis”, edi­ția a 3‑a.