Îndrăzniți, Eu am biruit lumea

Departamentul de Tineret al Conferinței Ardealul de Nord orga­ni­zea­ză în peri­oa­da 8–10 mar­tie 2013, o tabă­ră sub acest gene­ric, inspi­rat pe ver­se­tul din Ioan 16:33: „V‑am spus aces­te lucruri ca să aveți pace în Mine. În lume veți avea neca­zuri; dar îndrăz­niți, Eu am biru­it lumea.“

Locul ales pen­tru des­fă­șu­ra­rea aces­te­ia este Pensiunea Perla Albastră, care se află în loca­li­ta­tea Șuncuiuș, jud. Bihor, România, la 60 km de Oradea, la 90 km de Cluj-Napoca și la 5 km de la DN1 (E60) inter­sec­ția Vadu Crișului din Topa de Criș, lân­gă poa­le­le mun­ți­lor Apuseni, în mij­lo­cul unei boga­te zone de spe­o­lo­gie și agrement.

Din pro­gram nu vor lipsi:
Vineri – Studiu din Marea Luptă, cap. 21 — Avertizarea respinsă
Sâmbătă
— dimi­nea­ță – Prezentare pe tema inspi­ra­tă din generic
— după ami­a­ză – Experiențe și pro­gram de lau­dă, tema medicala
Duminică – Activități recre­a­ti­ve, timp în care pot fi vizi­ta­te une­le din­tre obiec­ti­ve­le turis­ti­ce din zonă : Peștera Unguru Mare, Peștera Vadu Crișului, Peștera Moanei, Peștera Bătrânului, Peștera Izvor.

Cazarea este ofe­ri­tă în came­re cu 2 și 3 paturi, la pre­țul de 25 RON/pat/persoană, iar mân­ca­rea este pe cont pro­priu. Soarele apu­ne la ora 18:10, după acest moment, nu se mai efec­tu­ea­ză cazarea!

Înscrierile se fac la urmă­toa­re­le nume­re de telefon:
0720100094/0765858551 — Ghiță Ulici
0720424555/0740424555/0760424555 — Ovidiu Mureșan

VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG!