Congres Online „DOR DE LIBERTATE” 15–18 Octombrie 2020

Dragi tineri și pri­e­te­ni, vă adu­cem la cunoș­tin­ță căci în peri­oa­da 15–18 octom­brie 2020. va avea loc un con­gres de tine­ret ONLINE sub gene­ri­cul „DOR DE LIBERTATE”.

Mai jos aveți pro­gra­mul trans­mi­siu­ni­lor LIVE:

Joi (15 octombrie) 

  • 20:00 — Primul pas spre liber­ta­te. Moderator: Adrian Barnea

Vineri (16 octombrie) 

  • 11:00 — Libertatea în fami­lie. – Moderator: Mihăiță Lung
  • 20:00 — Captivi în liber­ta­te. – Moderator: Cristian Paulescu

 Sâmbătă: (17 octombrie) 

  •   9:30 – Școala de Sabat – Moderator: Bogdan Tătaru
  • 11:00 – Dor de liber­tate – Mesaj biblic: Cristian Paulescu
  • 16:30 – Liberi prin ade­văr (Program de lau­dă și dez­ba­teri) – Moderator: Adrian Barnea

Duminică (18 octombrie)

  • 11:00 – În sfâr­șit liberi – Moderator: Cristian Paulescu

 

Rugați-vă pen­tru buna des­fă­șu­ra­re a aces­tui pro­gram! Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Organizatori: Departamentul de Tineret și Departamentul Media al Uniunii Române AZS-MR