Tabără de copii — (Libertate sau constrângere)

Departamentul de tine­ret al con­fe­rin­ței Ardealul de Sud, orga­ni­zea­ză în peri­oa­da 21–26 August la Campus Porumbacu o tabă­ră pen­tru copii cu gene­ri­cul Libertate sau con­strân­ge­re.

Cazarea se va face marți 21 August între ore­le 11–13

Preț: 260 lei – copii între 7 și 14 ani

          310 lei – copii pes­te 14 ani

Ce vom face:

  • Studiu biblic
  • Ateliere diver­se ( muzi­că, cre­a­ție, știință…)
  • Drumeții
  • Activități în aer liber

Nu uita:

  • Îmbrăcăminte adec­va­tă
  • Rucsăcel pen­tru drumeție
  • Sticlă de apă (500 ml)
  • Biblia, pix și un car­ne­țel pen­tru notițe
  • Instrumente la care cântați

Pentru rela­ții supli­men­ta­re ape­lați unul din telefoanele:

0727 300723 – Cristian Rădoiaș

0741099169 —  Adriana Crăcia

0770815604 – Adelina Rafailă