Cât costă adevărul? (prima parte)

Cât cos­tă ade­vă­rul? (pri­ma parte)

- Programul con­fe­rin­ței spi­ri­tu­a­le ce a avut loc în comu­ni­ta­tea Câmpuri jud. Vrancea

Mesaj biblic pre­zen­tat de fr. David Mureșan.