Cât costă adevărul? (partea a doua)

Cât cos­tă ade­vă­rul? (par­tea a doua)

– Programul con­fe­rin­ței spi­ri­tu­a­le ce a avut loc în comu­ni­ta­tea Câmpuri jud. Vrancea.

Mesaj biblic pre­zen­tat de fr. Marin Barbu.