Botez la Voila, 26 octombrie 2006

26 octom­brie 2006 — încă un suflet tânăr a adus bucu­rie în ini­ma părin­ți­lor și a comu­ni­tă­ții Făgăraș prin legămân­tul pe care l‑a înche­iat cu Dumnezeu prin botez. A fost o zi înso­ri­tă, o zi fru­moa­să care va rămâ­nea în amin­ti­re pen­tru totdeauna.