Adunare de tineret la Făgăraş, 31 decembrie 2006 — 2 ianuarie 2007

În peri­oa­da 31 decem­brie 2006 – 2 ianu­a­rie 2007 s‑a des­fă­șu­rat la Făgăraș adu­na­rea de tine­ret a câm­pu­lui Ardealul de Sud și Moldova, însă prin­tre par­ti­ci­panți s‑au numă­rat și mulți tineri din cele­lal­te conferințe.
Programul a cuprins teme pre­zen­ta­te de fra­ții Nelu Iancu, Marinică Barbu, Marian Pârțac, Beni Borza, Bogdan Pomană și alții, pro­gra­me de lau­dă la adre­sa lui Dumnezeu și în ulti­ma zi o excur­sie pe Transfăgărășanul înză­pe­zit, până la caba­na Bâlea cas­ca­dă, iar pen­tru cei mai teme­rari, chiar pană la Bâlea Lac.
Poze de la aceas­tă taba­ră puteți vedea dând cli­ck pe ima­gi­nea ală­tu­ra­tă sau accesând albu­mul foto.
Ne rugăm ca Domnul să‑i bine­cu­vân­te­ze pe toți acei care au venit la aceas­tă tabă­ră cu dorin­ța sin­ce­ră de a‑L prea­mări pe El prin par­ti­ci­pa­rea lor!