95. Doamne sfinte, Bun Părinte

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 95. Doamne sfinte, Bun Părinte

95. Doamne sfinte, Bun Părinte

 1. Doamne sfin­te, Bun Părinte,
  Vino iarăși prin­tre noi,
  Și ne dă povețe sfin­te,
  Și ne-aju­tă în nevoi.
  Pașii ni‑i călă­u­zeș­te,
  După sfân­tul Tău Cuvânt,
  De ispi­te ne fereș­te,
  De Cel rău de pe pământ.
 2. Dă-mi să beau din apa vie­ții,
  Mană sfân­tă dă-mi din plin,
  Dă-mi cre­din­ță, dă-mi pute­re,
  Dă-mi și harul Tău divin.
  Ca să lupt spre biru­in­ță,
  Mântuirea s‑o pri­mesc,
  Și prin fap­te de cre­din­ță,
  Pentru Tine să tră­iesc.
 3. Vino deci, Părinte sfin­te,
  Fă-Ți din noi un sfânt lăcaș,
  Tu în noi și noi în Tine,
  Cu Hristos să fim păr­tași.
  Ca făp­turi din nou năs­cu­te,
  Adevărul să‑l tră­im,
  Prin cuvânt și fap­te sfin­te,
  Numele-Ți să‑L prea­mă­rim.

Melodia: Autumn
Versurile: W. Appel
Muzica: Melodie spa­ni­o­lă (Marrechio)