43. Mulţumim, o, Doamne Sfinte

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 43. Mulțumim, o, Doamne Sfinte

43. Mulţumim, o, Doamne Sfinte

 1. Mulțumim, o, Doamne Sfinte,
  Pentru via­ța ce ne-ai dat;
  Mila-Ți Tu ne-ai ară­tat
  Dându-ne mus­trări și sfat;
  • Doamne Te lău­dăm și Ție ne pre­dăm,
   Credincioșie‑n veci vrem să-Ți păs­trăm;
   Doamne Te lău­dăm și Ție ne pre­dăm,
   Credincioșie să-Ți păs­trăm!
 2. O, momen­te petre­cu­te,
  În cân­tări și rugă­ciuni,
  Neuitate veți rămâ­ne
  Precum sfin­te­le minuni!
  • Și pe Isus, cu dor Îl vom mări în cor,
   Că El ne‑a fost mereu Învățător;
   Și pe Isus, cu dor Îl vom mări în cor,
   Că El ne‑a fost Învățător.

Versurile: Din I.C. ale AZSMR
Muzica: Melodie engle­ză