1. Doamne sfinte, Te mărim!

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 1. Doamne sfinte, Te mărim!

1. Doamne sfinte, Te mărim!

 1. Doamne sfin­te, Te mărim!
  De pute­rea Ta măiastră
  Povestesc, când le privim,
  Stelele din bolta-albastră,
  Tu, ce haru-Ți spre noi pleci
  Neschimbat rămâi în veci!
 2. Tot ce poa­te lăuda,
  Îngerii în mii de cete,
  Adunați spre a‑Ți cânta,
  Nu-nce­tea­ză să repete:
  “Sfânt e pes­te toate‑n tot
  Dumnezeul Sabaot!”
 3. Dar mai scum­pă decât tot
  Ți-este sla­ba mea cântare,
  Ce‑o îna­lț așa cum pot
  În aceas­tă adunare,
  Vrem cu toții a‑Ți cânta:
  “Mare e iubi­rea Ta!”

Melodia: Großer Gott, wir loben Dich
Versurile: Ambrosius