1. Doamne sfinte, Te mărim!

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 1. Doamne sfinte, Te mărim!

1. Doamne sfinte, Te mărim!

 1. Doamne sfin­te, Te mărim!
  De pute­rea Ta măi­as­tră
  Povestesc, când le pri­vim,
  Stelele din bol­ta-albas­tră,
  Tu, ce haru-Ți spre noi pleci
  Neschimbat rămâi în veci!
 2. Tot ce poa­te lău­da,
  Îngerii în mii de cete,
  Adunați spre a‑Ți cân­ta,
  Nu-nce­tea­ză să repe­te:
  “Sfânt e pes­te toate‑n tot
  Dumnezeul Sabaot!”
 3. Dar mai scum­pă decât tot
  Ți-este sla­ba mea cân­ta­re,
  Ce‑o îna­lț așa cum pot
  În aceas­tă adu­na­re,
  Vrem cu toții a‑Ți cân­ta:
  “Mare e iubi­rea Ta!”

Melodia: Großer Gott, wir loben Dich
Versurile: Ambrosius