732. Daţi-mi în mână Biblia

 • Partitura
 • Versuri
Partitura Imnul No 732. Dați-mi în mână Biblia

732. Daţi-mi în mână Biblia

 1. Dați-mi în mână Biblia cea Sfântă,
  Ea mă mângâie‑n oriși­ce nevoi;
  Nimeni nu poa­te stinge‑a ei lumi­nă,
  De când Hristos murit‑a pen­tru noi!
  • Dați-mi lumi­na din Scriptura Sfântă,
   Dați-ne al ei vers, cân­tec dui­os,
   Legea, pro­fe­ții și-ntrea­ga Scriptură
   E tot ce ne‑a rămas de la Hristos.
 2. Dați-mi Scriptura, ini­ma mi‑e frân­tă,
  Știu că prin­tr-ânsa Domnul a vor­bit,
  Că El va stin­ge tot ce mă frămân­tă,
  Tot ce-amă­răș­te-un suflet obi­dit!
 3. Dați-mi Scriptura, ea ne pro­te­jea­ză
  Contra vră­j­ma­șu­lui înver­șu­nat,
  Veșnic în versu‑i ade­văr tro­nea­ză
  Și‑o lege ce nici­când nu s‑a schim­bat!
 4. Dați-mi Scriptura, călă­u­za vie­ții,
  Ea ne con­du­ce la ora­șul sfânt,
  Ea ne-ntă­reș­te pe calea cre­din­ței,
  Că vom vedea pe Domnul în curând.

Melodia: Give Me the Bible
Versurile: Priscilla J. Owens (1829–1907)
Muzica: Edmund S. Lorenz (1854–1942)